Přihlášení
E-Mail
Heslo

EU

Evropský sociální fond

Praha & EU:
Investujeme do vaší budoucnosti

Vítejte v e-learningovém kurzu Projektu 3V

Kurz je členěn na tři části. V první se dozvíte něco o obecném vědeckém postupu, aneb jak se dělá věda. Druhá je zaměřena na problematiku koloběhu uhlíku a jeho souvislostem a závěrečná část je věnována pedologii.

Obecný vědecký postup

Vědecká práce není jen tvůrčí bádání, k výsledkům vede léty osvědčený postup, plynoucí z potřeby propojovat známé znalosti s těmi nově nabytými. Vždy je potřeba přesně popsat postup, jakým bylo výsledku dosaženo, aby i jiní vědci mohli provést stejný experiment, nebo aby výsledky správně interpretovali.

Koloběh uhlíku

Uhlík je jeden z nejdůležitějších prvků živého světa, bez něj by život na Zemi vypadal naprosto odlišně. Cyklus uhlíku je neustále probíhající proces, který je díky dlouhému vývoji poměrně vyrovnaný. Člověk ho svou činností ovlivňuje a mění tak podmínky pro život na Zemi.

Pedologie

Přesto, že ji většina z nás nevěnuje velkou pozornost, je půda klíčovým prvkem lidského života, jelikož díky procesům v ní, můžeme dlouhodobě pěstovat plodiny pro naší obživu nebo chovat zvířata. Má svou roli i v koloběhu mnohých prvků, které jsou díky detritovému řetězci a uvolňovány z odumřelé organické hmoty, nebo z anorganických sloučenin díky vnitropůdnímu zvětrávání.

Vašimi průvodci budou Mojmír s Lumírem, kteří vás provedou formou dialogů a interaktivních cvičení.

Pokud jste přihlášení, můžete svoji práci kdykoliv přerušit a vrátit se k ní zpět.

Videonávod pro práci s programem

Minimální technické požadavky

Internet Explorer 7 nebo Firefox 3.x, Adobe Flash Player 10.1, povolený Javascript a vyskakovací okna